ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

แบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71420

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


แบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71419

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


แบบ สขร. ประจำเดือน มกราคม 2564..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71418

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


แบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71417

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


แบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71416

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กิจกรรมรับเสด็จฯ.. (1,036)  ปล่อยปลาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล .. (617) ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 60 พรรษา ศาสราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี .. (613) สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (546) ปล่อยปลา ในงาน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี 2560 .. (495) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ร่วมสำนับสนุนพันธุ์ปลาในโครงการ "สภากาแฟ" ปีงบประมาณ 2561 .. (493) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (488) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เข้าตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกร โครงการ Food safety.. (488) ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกร .. (476) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 .. (463)