กิจกรรมรับเสด็จฯ 


ศปจ.สุรินทร์ จัดเตรียมพันธุ์ปลา เพื่อให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงปล่อย เนื่องในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ที่ อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์