ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด


ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด