บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

นางสาวชญาภา จันทร์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์
(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ )
    


ว่าง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ )

ข้าราชการ

    


นางสาวโสภิต แก้วชนะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

ข้าราชการ

    


นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ข้าราชการ

    


นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

ข้าราชการ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000    ifsurin@gmail.com   044-511335   044-518866