บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

นางสมพร โกศล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์
    


นางขวัญธิดา ใบขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ข้าราชการ

    


นางจารุกร มีพร้อม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


ข้าราชการ

    


นายสถาพร ชื่นใจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


ข้าราชการ

    


นายวิศรุต พลพินิจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


ข้าราชการ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000    ifsurin@gmail.com   044-511335   044-518866