ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์


แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 


แบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2563 


แบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 


มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ด้านการบริหารงบประมาณ   •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!