??????ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565


[2022-07-07] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 [2022-06-21] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 17 มิถุนายน 2565 [2022-06-21] ??????ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 [2022-06-06] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [2020-05-03] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [2020-05-03] ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [2020-05-03] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) [2017-11-20] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

??????ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค