[2023-05-31] ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง [2020-03-12] แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.2 [2020-02-11] คู่มือ PIPO ฉบับใหม่ 2563 [2020-01-22] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-รง./2563 [2020-01-22] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563 [2020-01-22] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563 [2018-06-05] ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีตรวจพบการขาดส่งสัญญาณ VMS  [2018-03-29] สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ [2018-03-29] แบบบันทึกในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในเรือ อัพเดท 29/3/2561 [2018-03-29] ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561 อ่านทั้งหมด 

แบบรายงานสำรวจท่าเทียบเรือ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook