เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ห้ามใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำจืด

ประกาศกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการประมง (คนพิการ) [2020-07-30 ] ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดคุณธรรม ความโปร่งใส  ของกรมประมง [2020-06-03 ] ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ตรัง ปากบารา และสตูล  [2020-03-20 ] ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ FMC [2020-02-17 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2020-02-12 ] ขยะทะเลคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา [2020-02-11 ] ขยะทะเลคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา [2020-02-11 ] ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1/2563  [2020-01-29 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง [2020-01-29 ] ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พบปะพี่น้องชาวประมงพาณิชย์จังหวัดปัตตานี [2020-01-20 ]

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ห้ามใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2020-01-20  |  อ่าน: 1,320 ครั้ง


เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ห้ามใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำจืด