ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2018-07-15  |  อ่าน: 1,013 ครั้ง


อดีต
          สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งสำนักงานตลอดมา มีนายเอี้ยง เงารังษี  ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพิษณุโลกเป็นคนแรก และมีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด สืบเนื่องต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น 19 ราย

 

ปัจจุบัน
        ที่ตั้งที่ทำการ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก แห่งใหม่หลังนี้ ตั้งอยู่ที่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5532-2707 (อาคารที่ทำการตั้งอยู่ติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก)งบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากกรมประมง ปีงบประมาณ 2540 จำนวน 2,719,000.- บาท มาดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อาคารเก็บพัสดุ โรงเก็บรถยนต์ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2541 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบตึกขนาด 200 ตารางเมตร สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มาอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2541 เป็นต้นมา