สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี 


ปลาประจำจังหวัดอุดรธานี ปลาซ่า, คุยลาม (อิสาน)  ชื่อวิทยาศาสตร์: Labiobarbus siamensis