ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เผยเเพร่: 2017-03-06  |  อ่าน: 5,157 ครั้ง


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล

  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  3. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง