">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

  • [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 [2022-08-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร [2022-08-08] การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565 [2022-08-08] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี2563 [2022-08-08] การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565 [2022-08-08] โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565 [2022-08-08] กิจกรรมสภากาแฟ2565 [2022-08-08] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี65 [2022-08-08] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2565 [2022-08-08] ติดตามโครงการส่งเสริมแปลงใหญ่ (ปลากดหลวง) จังหวัดแพร่ ปี2565

    ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง 


    วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และนายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม และทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมกันช่วยเคลื่อนย้ายปลาบึกขนาดใหญ จำนวน ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานกรมชลประทานในจังหวัดแพร่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ในปีนี้อ่างแม่คำปองสามารถกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำพ้นวิกฤตภัยแล้งได้ ทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น จึงได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายปลาบึกทั้ง ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง หมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากอ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งจากเหตุการภัยแล้งเมื่อปี ๒๕๖๒ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เกิดภัยแล้ง ได้มีการเคลื่อนย้ายปลาบึก ๓ ตัว ดังกล่าวมาฝากเลี้ยงไว้ที่อ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในปีนี้ อ่างปู้จันทร์มีระดับน้ำลดลงอย่างมาก ทำให้ทุกภาคส่วนประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือนำปลาบึกกลับคืนถิ่นที่อยู่เดิม โดยทำการเคลื่อนย้ายตามหลักวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำเร็จไปด้วยดี https://www.youtube.com/watch?v=xrv1GUTqYLI