ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน [2021-10-05 ] ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-10-05 ] ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 [2021-09-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-21 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในจังหวัดแพร่ [2021-09-10 ] ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลากดหลวง แปลงที่ ๔/๖๓  [2021-08-30 ] สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ [2021-08-11 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2021-07-31 ] ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [2021-07-31 ] ติดตามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562  [2021-07-09 ]

ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง 

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |  อ่าน: 488 ครั้ง


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และนายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม และทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมกันช่วยเคลื่อนย้ายปลาบึกขนาดใหญ จำนวน ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานกรมชลประทานในจังหวัดแพร่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ในปีนี้อ่างแม่คำปองสามารถกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำพ้นวิกฤตภัยแล้งได้ ทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น จึงได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายปลาบึกทั้ง ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง หมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากอ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งจากเหตุการภัยแล้งเมื่อปี ๒๕๖๒ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เกิดภัยแล้ง ได้มีการเคลื่อนย้ายปลาบึก ๓ ตัว ดังกล่าวมาฝากเลี้ยงไว้ที่อ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในปีนี้ อ่างปู้จันทร์มีระดับน้ำลดลงอย่างมาก ทำให้ทุกภาคส่วนประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือนำปลาบึกกลับคืนถิ่นที่อยู่เดิม โดยทำการเคลื่อนย้ายตามหลักวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำเร็จไปด้วยดี https://www.youtube.com/watch?v=xrv1GUTqYLI