ประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน [2021-10-05 ] ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-10-05 ] ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 [2021-09-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-21 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในจังหวัดแพร่ [2021-09-10 ] ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลากดหลวง แปลงที่ ๔/๖๓  [2021-08-30 ] สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ [2021-08-11 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2021-07-31 ] ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [2021-07-31 ] ติดตามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562  [2021-07-09 ]

ประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒  

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |  อ่าน: 266 ครั้ง


วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) ได้จัดประชุม วิเคราะห์ วางแผน เสนอแนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ และตรวจสภาพบ่อดินที่ดำเนินการปรับปรุงภายใน ศพจ. แพร่