สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน [2021-10-05 ] ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-10-05 ] ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 [2021-09-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-21 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในจังหวัดแพร่ [2021-09-10 ] ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลากดหลวง แปลงที่ ๔/๖๓  [2021-08-30 ] สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ [2021-08-11 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2021-07-31 ] ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [2021-07-31 ] ติดตามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562  [2021-07-09 ]

สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |  อ่าน: 167 ครั้ง


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายณัฐฐาพงษ์  สุริยะ นักวิชาการประมง ดำเนินการสืบค้น รวบรวม สอบถาม แหล่งข้อมูลของปูก่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขยายผลให้เป็นสัตว์น้ำ ตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ต่อไป