">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณี แจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า

  • [2023-01-06] **ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมเกล้า** ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนในปีงบประมาณ 2566 [2020-09-29] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้ง ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่13) พ.ศ.2563 [2020-09-16] "คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดอง คืนธรรมชาติ" [2020-09-01] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ให้การตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2020-08-12] พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม 2563 [2020-07-17] เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพจากชุดประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) [2020-07-08] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ออก ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS ที่ติดตั้งบนเรือประมงพาณิชย์ [2020-07-03] กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา [2020-06-30] "คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ" [2020-05-19] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ และจ้างเหมาบริการทำงานสื่อสาร และจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ประจำเดือนพฤษภาคม ปี63)

    ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณี แจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า 


    ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณี แจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า