">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • บริการออนไลน์ภาครัฐ

  • [2023-01-25] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา [2023-01-11] เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าชวนวิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ  PHAYAO EKIDEN 10 K” [2023-01-11] ร่วมพัฒนาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [2023-01-10] เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [2023-01-10] การออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [2023-01-10] โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 [2023-01-03] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  [2022-12-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ของจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 11/2565 [2022-12-28] เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditer Training (PR328 Coures Specification) (Coures Reg.No:18126)-Onsite) รุ่น 2 [2022-12-27] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา

    บริการออนไลน์ภาครัฐ 


    https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ?fbclid=IwAR0OPcGwBqaChA5a0xdvXPzUGtSNC97ONcrE4JnfKWTE-z0rOEnKPjw_Ius 

    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ