[2023-02-01] 4.ศึกษาดูงานเดือน ม.ค.66 วันที่ 23 ม.ค.66 โรงเรียนบ้านต๋อม ชั้น อ.2-ป.3 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา [2023-01-11] 3.ศึกษาดูงานเดือน ม.ค.66 วันที่ 6 ม.ค.66 โรงเรียนบ้านสิบสอง ชั้น ป.1-ป.6 อ.พาน จ.เชียงราย [2023-01-11] 2.ศึกษาดูงานเดือน ม.ค.66 วันที่ 6 ม.ค.66 โรงเรียนบ้านบ้านร่องคำ ชั้น อ.1-ป.2 อ.เมือง จ.พะเยา [2023-01-11] 1.ศึกษาดูงานเดือน ม.ค.66 วันที่ 5 ม.ค.66 โรงเรียนบ้านปิน ชั้น อ.1-ป.5 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [2022-12-28] 8.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 27 ธ.ค.65 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ชั้น ป.1-3 อ.งาว จ.ลำปาง [2022-12-28] 7.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 26 ธ.ค.65 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ชั้น ป.4-6 อ.งาว จ.ลำปาง [2022-12-23] 6.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 21 ธ.ค.65 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) อ.งาว จ.ลำปาง [2022-12-23] 5.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 15 ธ.ค.65 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อ.จุน จ.พะเยา [2022-12-23] 4.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 15 ธ.ค.65 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย [2022-12-23] 3.ศึกษาดูงานเดือน ธ.ค.65 วันที่ 8 ธ.ค.65 โรงเรียนบ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา อ่านทั้งหมด 

2.รร.บ้านสะแล่ง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง