หน่วยงานภายใน 


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประแสร์

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระยอง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เพชรบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน