ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๕ (สมุท.. [2020-11-25 ] ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรคในกา.. [2020-09-03 ] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต .. [2020-09-01 ] ประชุมการตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า.. [2020-08-26 ] ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นโครงการสร้างความเข้มแ.. [2020-07-09 ] เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมในการตรวจเรือประมง ตามข้อเส.. [2020-07-02 ] การตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออก PIPO .. [2020-07-01 ] ประชุมแนวทางและวิธีการสร้างความเข้าใจและตรวจสอบ GPS ในเรือประมง.. [2020-06-29 ] ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก .. [2020-06-19 ] ประชาสัมพนธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง .. [2020-06-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก  

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 534 ครั้ง

 

          วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต ๑ (สมุทรสาคร) ให้การต้อนรับ ว่าที่ร.ท.สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ พร้อมคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง แบ่งระยะเวลาการปิดอ่าวตัวก ออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคมของทุกปี (2) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายนของทุกปี ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย