ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๕ (สมุท.. [2020-11-25 ] ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรคในกา.. [2020-09-03 ] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต .. [2020-09-01 ] ประชุมการตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า.. [2020-08-26 ] ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นโครงการสร้างความเข้มแ.. [2020-07-09 ] เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมในการตรวจเรือประมง ตามข้อเส.. [2020-07-02 ] การตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออก PIPO .. [2020-07-01 ] ประชุมแนวทางและวิธีการสร้างความเข้าใจและตรวจสอบ GPS ในเรือประมง.. [2020-06-29 ] ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก .. [2020-06-19 ] ประชาสัมพนธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง .. [2020-06-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 494 ครั้ง

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน คน ประกอบด้วย

๑. นายวิศรุต โรจน์บัวทอง

๒. นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

๓. นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

๔. นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

๕. นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานด้านพัสดุและจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางสาวสลิลทิพย์ เจริญเขต

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูลและงานธุรการ จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางวิชุดา พินิจปรีชา