ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓


[2020-11-25] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๕ (สมุท.. [2020-09-03] ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรคในกา.. [2020-09-01] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต.. [2020-08-26] ประชุมการตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า.. [2020-07-09] ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นโครงการสร้างความเข้มแ.. [2020-07-02] เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมในการตรวจเรือประมง ตามข้อเส.. [2020-07-01] การตรวจเรือประมงตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออก PIPO.. [2020-06-29] ประชุมแนวทางและวิธีการสร้างความเข้าใจและตรวจสอบ GPS ในเรือประมง.. [2020-06-19] ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก.. [2020-06-12] ประชาสัมพนธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน คน ประกอบด้วย

๑. นายวิศรุต โรจน์บัวทอง

๒. นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

๓. นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

๔. นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

๕. นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานด้านพัสดุและจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางสาวสลิลทิพย์ เจริญเขต

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูลและงานธุรการ จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

 

ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

๑.นางวิชุดา พินิจปรีชา