แผนผังศูนย์ 


ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

034-457424, 034-861513-15

 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

แผนที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
Latitude:13.498305   Longitude:100.308619