สถิติ (นำเข้า-ส่งออก)

สถิติ (นำเข้า-ส่งออก) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

ปี 2566

การนำเข้าวัตถุอันตราย การส่งออกวัตถุอันตราย การส่งออกอาหารสัตว์
รายเดือน รายเดือน รายเดือน
รายปี รายปี รายปี

 

ปี 2565

การนำเข้าวัตถุอันตราย การส่งออกวัตถุอันตราย การส่งออกอาหารสัตว์
รายเดือน รายเดือน รายเดือน
รายปี รายปี รายปี