เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ Infographic ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนคราชสีมา