ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16/2561 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 463 ครั้ง

 

       วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือการขยายพันธุ์ปลาและปล่อยปลาระหว่างจีน-ไทย (ล้านช้าง-แม่โขง) โดยมีนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร