ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 996 ครั้ง

 

          วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง นายสรวิศ ธานีโต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล