ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 749 ครั้ง

 

          วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "International Workshop on Inland Aquaculture and Small-Scale Inland Aquaculture Promotion as for Fisheries Officers from the BIMSTEC/IORA member countries" จำนวน 11 คน โดยมีนางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ "Snakehead Fish Channa striata, Bloch (1793) Production Practices in Thailand" นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการและคณะร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้เจ้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา