ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 1,094 ครั้ง

 

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก University of Adelaide, Australia จำนวน 15 คน โดยการประสานจากคณะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์และการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ขอเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด และการให้อาหาร กุ้งก้ามกราม ปลาบึก ปลาช่อน และปลาสวยงาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป