ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 828 ครั้ง

 

วันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 คณะวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้แก่ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ศพจ.เขต.9 (ชัยนาท) ศพจ.สระบุรี ศพจ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติการด้านการศึกษาชีววิทยาและการเพาะขยายพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ได้แก่ ปลาเค้าขาว ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาน้ำเงิน และการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ร่วมทั้งหัวข้อด้านโรคสัตว์น้ำจากวิทยากรกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)