ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 967 ครั้ง

 

วันที่ 24 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” และหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Marine Shrimp Culture Technology” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish (Silonia silondia) ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ต่อไป