การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563

ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ.. [2021-01-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สร้างความมันใจในการบริโภคอาหารทะเล.. [2020-12-29 ] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนอง.. [2020-12-25 ] จังหวัดระนองจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ.. [2020-07-23 ] เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี .. [2020-07-10 ] สำนักงานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-05-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง มอบปัจจัยการผลิต.. [2020-05-13 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2020-04-15 ] เริ่มแล้ว การจัดวางปะการังเทียมจังหวัดระนอง.. [2020-03-25 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักง.. [2020-03-11 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-11  |  อ่าน: 395 ครั้ง

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 รอบที่?1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)?และผู้ตรวจราชการกระทรวง? ณ? ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดระนอง