การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563

สำนักงานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-05-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง มอบปัจจัยการผลิต.. [2020-05-13 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2020-04-15 ] เริ่มแล้ว การจัดวางปะการังเทียมจังหวัดระนอง.. [2020-03-25 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักง.. [2020-03-11 ] การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563.. [2020-02-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |  อ่าน: 196 ครั้ง

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 รอบที่?1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)?และผู้ตรวจราชการกระทรวง? ณ? ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดระนอง