การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ.. [2021-10-31 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดระนอง.. [2021-08-11 ] ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ.. [2021-01-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สร้างความมันใจในการบริโภคอาหารทะเล.. [2020-12-29 ] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนอง.. [2020-12-25 ] จังหวัดระนองจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ.. [2020-07-23 ] เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี .. [2020-07-10 ] สำนักงานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-05-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง มอบปัจจัยการผลิต.. [2020-05-13 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |  อ่าน: 607 ครั้ง

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563 รอบที่?1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)?และผู้ตรวจราชการกระทรวง? ณ? ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดระนอง