นายสุวิทย์ คชสิงห์ ปจ.ระนอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

นายสุวิทย์ คชสิงห์ ปจ.ระนอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 98 ครั้ง

 

นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษาวาริน (บ่อพ่อ) และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนองจังได้กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ด้วยการกวาดจัดเก็บขยะ ใบไม้ กำจัดสิ่งปฎิกูล ฉีดล้างถนนและพื้นคอนกรีต ฯลฯ โดยมีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนจิตอาสาทั่วไปร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน