กิจกรรมปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้าน


[2023-05-16] กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566”.. [2023-05-10] ประชุมติดตามโครงการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล.. [2023-04-24] ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ม.56.. [2023-03-17] ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-14] ประชุมติดตามงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-03-07] ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-01] กิจกรรมเสวนา KM Online ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5.. [2023-03-01] กิจกรรมปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้าน.. [2023-02-28] เชิญชวน พี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดระ.. [2023-02-28] ประชุมติดตามงานของสำนักงานประมงจังหวัด.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้าน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook