กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา


[2022-09-15] ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ในกิจการเรือประมงระนอง.. [2022-09-09] คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบและประเมินสถาพเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-09-03] การประชุม คณะทำงานรวบรวม และประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-08-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator:.. [2022-08-22] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอา.. [2022-08-10] จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง.. [2022-08-04] ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. [2022-08-03] การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ.. [2022-08-02] การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยก.. [2022-07-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง เทศบาลตำบลกำพวน และอำเภอสุขสำราญ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ณ ท่าเทียบเรือประมงท่ากลาง บ้านภูเขาทอง ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 200 คน โดยเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 300,000 ตัว