กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา


[2023-03-17] ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-14] ประชุมติดตามงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-03-07] ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-01] กิจกรรมเสวนา KM Online ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5.. [2023-03-01] กิจกรรมปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้าน.. [2023-02-28] เชิญชวน พี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดระ.. [2023-02-28] ประชุมติดตามงานของสำนักงานประมงจังหวัด.. [2023-02-24] ประชุมซักซัอมความเข้าใจ พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565.. [2023-02-17] ประชุมเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน.. [2023-02-15] ประชุมติดตามงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง เทศบาลตำบลกำพวน และอำเภอสุขสำราญ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ณ ท่าเทียบเรือประมงท่ากลาง บ้านภูเขาทอง ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 200 คน โดยเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 300,000 ตัว