กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


[2022-09-15] ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ในกิจการเรือประมงระนอง.. [2022-09-09] คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบและประเมินสถาพเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-09-03] การประชุม คณะทำงานรวบรวม และประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-08-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator:.. [2022-08-22] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอา.. [2022-08-10] จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง.. [2022-08-04] ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. [2022-08-03] การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ.. [2022-08-02] การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยก.. [2022-07-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางจริยา ฤทธิสมาน ประมงอำเภอสุขสำราญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ นำโดย นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอสุขสำราญ  ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนในบริเวณไกล้เคียงร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก