โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง


[2022-09-15] ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ในกิจการเรือประมงระนอง.. [2022-09-09] คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบและประเมินสถาพเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-09-03] การประชุม คณะทำงานรวบรวม และประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-08-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator:.. [2022-08-22] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอา.. [2022-08-10] จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง.. [2022-08-04] ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. [2022-08-03] การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ.. [2022-08-02] การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยก.. [2022-07-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา.. อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางจริยา ฤทธิสมาน ประมงอำเภอสุขสำราญ  เจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางมัน   ในกิจกรรมการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง โดยมอบเรือคายัค จำนวน 4 ลำ เสื้อชูชีพและอุปกรณ์เครื่องมือแปรรูปหอยแมลงภู่ (งบอุดหนุน จำนวน 100,000? บาท)?ให้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์คลองเขายั่ว ประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกจำนวน 20 ราย ซึ่งทำการประมงพื้นบ้าน ณ บ้านบางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง นำลงพื้นที่โดยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านบางมัน(นายสมัย อาจหาญ)?