โครงการธนาคารสินค้าเกษตร


[2022-09-15] ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ในกิจการเรือประมงระนอง.. [2022-09-09] คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบและประเมินสถาพเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-09-03] การประชุม คณะทำงานรวบรวม และประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-08-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator:.. [2022-08-22] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอา.. [2022-08-10] จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง.. [2022-08-04] ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. [2022-08-03] การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ.. [2022-08-02] การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยก.. [2022-07-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา.. อ่านทั้งหมด 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ของสำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางสาวสารินี  ปฏิแพทย์  ประมงอำเภอกระบุรีร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 2,000 ตัว และขยายเชื้อจุลินทรีย์(ปม.1) เพื่อใช้กับแหล่งน้ำหนองใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มฯ  กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองใหญ่  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะทำให้ชาวบ้านมีสัตว์น้ำไว้บริโภคและเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน และชุมชนมีความรู้ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนในการเพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ำจืด และเป็นธนาคาร    ผลผลิตสัตว์น้ำ