ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสัตว์น้ำ


[2022-04-28] Fisherman MARKET @ranong.. [2022-02-02] ประกาศจังหวัดรนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั.. [2022-01-17] ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-10-31] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ.. [2021-08-18] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ.. [2021-08-11] ประกาศจังหวัดระนอง.. [2021-01-07] ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ.. [2020-12-29] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สร้างความมันใจในการบริโภคอาหารทะเล.. [2020-12-25] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนอง.. [2020-07-23] จังหวัดระนองจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ.. อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ในจังหวัดระนอง มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และกระจายสินค้าให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวประมง จึงขอเชิญท่านที่สนใจร่วมสนับสนุสินค้าจากชาวประมงพื้นบ้านเพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในโอกาสต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ