ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกกุ้งปลอดโรค (Lot by Lot) รอบวันที่ 16 และ 17 มีค 2566 ที่ผ่านการตรวจรับรองโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง


ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกกุ้งปลอดโรค (Lot by Lot) รอบวันที่ 16 และ 17 มีค 2566 ที่ผ่านการตรวจรับรองโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook