สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง


สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook