ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประมงอำเภอกุยบุรี ประมงอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์


[2023-03-25] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-22] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประมงอำเภอกุยบุรี ประมงอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประมงอำเภอสามร้อยยอด ประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด เพื่อเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ ช่องทาง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อยกกระดับสินค้าประมงในอนาคต ซึ่งสินค้าที่ขายจะเป็นสินค้าสัตว์น้ำในท้องถิ่นจากทุ่งสามร้อยยอด ได้แก่ ปลาส้ม(ปลาตะเพียนขาว) ปลาช่อนและปลาสลิดแดดเดียว กะปิ เป็นต้น