ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมประมงอำเภอกุยบุรี ประมงอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเล


[2023-03-25] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-22] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมประมงอำเภอกุยบุรี ประมงอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 31 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประมงอำเภอสามร้อยยอด ประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่หมู่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และหมู่ 1 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี เพื่อประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเล ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ APD ความสำคัญของจสค และทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งติดตามเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร การยื่นคำขอรหัสใช้งานในระบบ APD รับคำขอยกเลิก จสค. และติดตามสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในพื้นที่