ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหัวหินเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า


[2023-03-25] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-22] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหัวหินเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 30 มกราคม 2566 นายกิติศักดิ์ บัวลาด ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลหัวหิน ประชุมหารือเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแกอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมติในที่ประชุมเบื้องต้นจะให้เทศบาลทำป้ายขอความร่วมมือในการงดจับสัตว์น้ำโดยใช้ข่าย