ประมงอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล


[2023-03-25] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-22] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชลธิชา จันพุ่ม ประมงอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล ณ ชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งจัดโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน-บางสะพานน้อย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการและนักเรียนในพื้นที่ และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ในการนี้ มีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรม