ประมงอำเภอทับสะแก ติดตามการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


[2023-03-25] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-22] ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกก.. [2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอทับสะแก ติดตามการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายสมศักดิ์ คงชู ประมงอำเภอทับสะแก ติดตามการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ายด้านประมง นายฉลวย มีศักดิ์ ม.6 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งวันนี้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำ ได้ปลาดุก 12.7 กิโลกรัม ขนาดตัว 2-3 ตัว/กิโลกรัม (น้ำหนักเฉลี่ย 300-400 กรัม (บางตัวน้ำหนัก 1 กิโลกรัม) ปลานิล จำนวน 12-14 ตัว/ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวประมาณ 70 - 80 กรัม) เก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำไม่หมด น้ำมีปริมาณเยอะ จึงได้วางแผนการจับอีกครั้ง