ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น


[2023-01-30] ติดตามผลการดำเนินงาน แนะนำการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตามกิจกรรมประมงโรงเร.. [2023-01-30] กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหว.. [2023-01-30] กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหว.. [2023-01-27] ออกบูธจำหน่ายสินค้าประมง ในกิจกรรม “โครงการตลาดร่วมใจห่วงใยประชาชน”.. [2023-01-27] ประชุมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ท.. [2023-01-27] ประมงอำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำก.. [2023-01-24] ประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มชาวประมงเพื่อชี้แจงมาตรการออกประก.. [2023-01-24] ประมงอำเภอปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงก.. [2023-01-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอทับสะแกได้เข้าเย.. [2023-01-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอทับสะแก และประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.30-17.00 น.ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด จำนวน 3 ชุมชน จากชุมชนประมงที่เสนอชื่อขอรับเงินอุดหนุน 10 ชุมชน และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ในระดับพื้นที่รวมถึงการเตรียมความพร้อมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567