ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province) ครั้งที่ 4/2565


[2023-01-30] ติดตามผลการดำเนินงาน แนะนำการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตามกิจกรรมประมงโรงเร.. [2023-01-30] กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหว.. [2023-01-30] กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหว.. [2023-01-27] ออกบูธจำหน่ายสินค้าประมง ในกิจกรรม “โครงการตลาดร่วมใจห่วงใยประชาชน”.. [2023-01-27] ประชุมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ท.. [2023-01-27] ประมงอำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำก.. [2023-01-24] ประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มชาวประมงเพื่อชี้แจงมาตรการออกประก.. [2023-01-24] ประมงอำเภอปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงก.. [2023-01-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอทับสะแกได้เข้าเย.. [2023-01-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอทับสะแก และประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province) ครั้งที่ 4/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) พิจารณาข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565