"จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ


[2022-11-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-11-19] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fis.. [2022-11-17] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command.. [2021-10-18] "จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ.. [2021-10-08] กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชา.. [2021-10-07] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565.. [2021-10-06] เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี.. [2021-10-05] ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ..

"จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร