กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565


[2022-11-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-11-19] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fis.. [2022-11-17] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command.. [2021-10-18] "จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ.. [2021-10-08] กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชา.. [2021-10-07] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565.. [2021-10-06] เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี.. [2021-10-05] ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ..

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565

มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น