ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


[2023-03-09] ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อำเภอทับสะแก.. [2023-03-09] กิจกรรม "ฟอกทรายคืนทะเล".. [2023-03-09] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจ.. [2023-03-09] กิจกรรม "รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ".. [2023-03-09] ประมงอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพ.. [2023-03-09] ประมงอำเภอทับสะแก รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นใบอนุญาตใช้เรื.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนในการเดินเรือเข้.. [2023-03-09] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให.. [2023-03-09] สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. [2023-03-04] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินง.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง