ประชุมคณะกรมการจังหวัด


[2023-05-29] ลงตรวจสอบพื้นที่ ตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขึ้นทะเบ.. [2023-05-29] ประชุมแก้ไขปัญหา ฝุ่นจากการขนดิน ความสะอาดบนท้องถนน และความปลอดภัยของผ.. [2023-05-29] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของเกษตรกร ที่แจ้งการขนย้ายและยกเลิกการเลี้.. [2023-05-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเ.. [2023-05-29] กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน.. [2023-05-26] ติดตามผลการดำเนินงาน Fisherman market .. [2023-05-26] โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคล.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลจำนวน 1 ฟาร์ม.. [2023-05-26] บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตนำมูลดินจากผู้บริจาคให้วัดทุ่งแว่น.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรมการจังหวัด  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

     โดยนายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

      ประเด็นสำคัญในการประชุมฯ มีดังนี้

         1.สรุปข่าวของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม 2566      

         2.สรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ “นครสวรรค์สุขใจ” คนนครสวรรค์สุขภาพจิตดี สุขใจ ห่างไกลยาเสพติด 

         3.สรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ชมคลิปภาพและเสียงบรรยายเขตเลือกตั้ง

         4.สรุปรายงานการจัดหาโลหิตเดือนมีนาคม 2566 และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

     โดยนายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

      ประเด็นสำคัญในการประชุมฯ มีดังนี้

         1.สรุปข่าวของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม 2566      

         2.สรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ “นครสวรรค์สุขใจ” คนนครสวรรค์สุขภาพจิตดี สุขใจ ห่างไกลยาเสพติด 

         3.สรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ชมคลิปภาพและเสียงบรรยายเขตเลือกตั้ง

         4.สรุปรายงานการจัดหาโลหิตเดือนมีนาคม 2566 และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน 2566